การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถาม ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร

ขอเชิญ บุคลากรคณะเกษตรเข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถาม
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
10.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*