เขียนตำราและหนังสือด้านวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้แนวทาง

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 4  เขียนตำราและหนังสือด้านวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้แนวทาง
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

1 thought on “เขียนตำราและหนังสือด้านวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้แนวทาง

  1. Weerachet

    อยากทราบว่าระเบียบเรื่องที่ว่า ห้ามใช้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ก่อนการได้รับตำแหน่งวิชาการก่อนหน้า หากยื่นขอหลังจากตุลาคม 2564 นี้ ไม่ทราบว่า หนังสือที่จัดพิมพ์ก่อนได้รับตำแหน่งวิชาการก่อนหน้า จะยังสามารถใช้ยื่นขอตำแหน่งวิชาการครั้งนี้ได้หรือไม่
    ส่งคำถามให้ทีมผู้จัดงานแล้วนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*