การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอเชิญบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
10.00 น. เป็นต้นไป


1 thought on “การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

  1. Chompoonek Yurayart

    สนับสนุนงานวิจัยด้านครุภัณฑ์ จะมีแผนการกระจายทุนสนับสนุนให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของคณะที่มีการผลิตผลงานวิจัยต่อเนื่องให้เข้าสู่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับ BSL2 หรือไม่ เพราะมีความสำคัญในการขอทุนวิจัยและยกระดับห้องปฏิบัติการชั้นสูงของคณะได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*