การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเชิญบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
10.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*