# รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก. และสังคม

โครงการสัมมนาสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี 2564 เรื่อง “รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก. และสังคม”
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

1 thought on “# รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก. และสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*