แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00 – 12:00 น.
ประชุมผ่านโปรแกรม Webex

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*