สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก. ปี 2565

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก. ปี 2565
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 8.30 – 15.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากอาคารจักรพันธ์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*