การเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.”

การเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.”
วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*