แถลงข่าว งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565  “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด”

การแถลงข่าว งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565  “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด”
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*