แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ”
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*