# การสรรหา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องกำพล อดุลวิทย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*