# นมเกษตรทำดี ปีที่ 60

โครงการเฉลิมฉลองนมเกษตรขึ้นสู่ปีที่ 60
ภายใต้งาน “นมเกษตรทำดีปีที่ 60”
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากศูนย์ผลิตภัณฑ์นม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*