# เตรียมพร้อมกับชีวิตใหม่ในโลก Metaverse

เตรียมพร้อมกับชีวิตใหม่ในโลก Metaverse
คุณเนนิน อนันต์บัญชาชัย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:30 – 15:30 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ KU Webex meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*