# พิธีเปิด การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60

พิธีเปิด การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60
ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565

9.10 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การแพทย์ยุค Next Normal”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10.00 – 12.00 น. เสวนาพิเศษ เรื่อง “Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต”  ดําเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 thought on “# พิธีเปิด การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60

  1. Jeeranuch

    ดีมากเลยคะ ได้รับประโยชน์มากคะ ขอขอบคุณมากนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*