# สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ เรื่อง “KU: Step Towards Net Zero Emissions”

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสวนาพิเศษ
เรื่อง “KU: Step Towards Net Zero Emissions”
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 – 10:45 น.
ถ่ายทอดจากระบบ Webex meeting (session 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*