# เกษตรชี้…อาหารวัวนมดีมีคุณภาพสูง

แถลงข่าว เรื่อง เกษตรชี้…อาหารวัวนมดีมีคุณภาพสูง
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
รับสัญญาณจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ผ่านระบบประชุม KU Webex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*