# การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

2 thoughts on “# การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*