# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
1. คณะประมง
2. คณะเศรษฐศาสตร์
3. บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
4. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
6. คณะวิทยาศาสตร์
7. คณะสังคมศาสตร์
8. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
(หากไม่ได้ยินเสียงกรุณาใช้หูฟังในการรับชม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*