# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

วันพุธ 23 มีนาคม 2565
1. คณะเกษตร กำแพงแสน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(หากไม่ได้ยินเสียงกรุณาใช้หูฟังในการรับชม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*