# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

วันศุกร์ 25 มีนาคม 2565
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์
3. คณะสิ่งแวดล้อม
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. วิทยาลัยการชลประทาน
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพพรัตน์วชิระ
(หากไม่ได้ยินเสียงกรุณาใช้หูฟังในการรับชม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*