# THE PREMIUM @KU

เปิดร้าน THE PREMIUM @KU เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
ณ ร้าน THE PREMIUM @KU
บริเวณประตูงามวงศ์วาน 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*