# เสวนาวิชาการ “วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์”

เสวนาวิชาการ “ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์: ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรและผู้ค้าของไทย”
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*