# การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*