# สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2565

สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2565
เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังโควิด-19
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 9:00-12:30
ณ หอประชุมใหญ่ บางเขน

2 thoughts on “# สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2565

  1. สถาพร จิตตปาลพงศ์

    เนื้อหาดี แต่สัญญาณมี สะดุดบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*