# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
1. คณะประมง
2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
5. คณะเกษตร กำแพงแสน


6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ช่วงกล่าวคำปฏิญาณ-ปัดพู่หมวก และให้โอวาทแก่บัณฑิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*