# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565


1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
3. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
6. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
7. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
8. คณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*