# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

1. คณะเกษตร
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์
4. คณะวนศาสตร์
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์
6. คณะสิ่งแวดล้อม
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. วิทยาลัยการชลประทาน

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*