# การสรรหาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*