# การสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 9:30-13:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

2 thoughts on “# การสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  1. admin Post author

    เจ้าหน้าที่ทางคณะ กำลังจะจัดส่งไปให้ใน email ของท่านอาจารย์นะครับ

  2. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์

    ช่วย post สไลค์ที่อาจารย์นำเสนอด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*