กินอยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลสารพิษ

การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “กินอยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลสารพิษ”
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*