# นอนใจได้ไหม…โควิดไม่ร้าย?…ก็แค่โรคประจำถิ่น

เสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “นอนใจได้ไหม…โควิดไม่ร้าย?…ก็แค่โรคประจำถิ่น”
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566  เวลา 13:30-16:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องสตูดิโอ ชั้น 3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*