# วางแผนการเงินอย่างไร มีเงินใช้ตลอดชีวิต

สภาพนักงาน มก. จัดโครงการแบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวาระครบ 80 ปี
เรื่อง “วางแผนการเงินอย่างไร มีเงินใช้ตลอดชีวิต”
วิทยากรบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*