# ไข้หวัดนก…ไม่ต้องตระหนก…แต่ต้องตระหนัก

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ไข้หวัดนก…ไม่ต้องตระหนก…แต่ต้องตระหนัก”
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น
ณ ห้องสตูดิโอชั้น 3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*