# เปิดโลกตะวันออกกลาง อาหรับและซาอุดิอาระเบีย

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญรับฟัง “มก. เปิดโลกตะวันออกกลาง อาหรับและซาอุดิอาระเบีย”

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13:30-15:30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*