# พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มก. และ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการตรวจวินิจฉัยทางด้านสัตวแพทย์และการให้บริการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*