การประชุม “วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ” (STI2U)

การประชุม “วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ” (STI2U)
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

2 thoughts on “การประชุม “วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ” (STI2U)

  1. ju

    ใครสนใจ เรื่อง พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

    เชิญห้อง ดิน น้ำ ลม ไฟ ค่ะ ชั้นสอง อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

  2. ju

    เมื่อยจังเลย

    สู้ๆค่ะ ทุกคน ศสวท. ^3^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*