# การเชื่อมโยงหลักสูตรอุดมศึกษาและสมรรถนะผู้เรียน สู่เป้าหมายอาชีพในอนาคต

การเชื่อมโยงหลักสูตรอุดมศึกษาและสมรรถนะผู้เรียน สู่เป้าหมายอาชีพในอนาคต
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09:00-12:00 น.
ณ ห้อง 306 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย: วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*