Tag Archives: ออกนอกระบบ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ

1373854454_img

รับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้
คณะเกษตรเชิญชวนร่วมรับฟัง
การชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี