FAQ

Q : เปิดรับชมได้จากบราวเซอร์ใดบ้าง ?
A : ระบบ NontriLive สามารถเปิดรับชมผ่านบราวเซอร์ต่าง ๆ ได้ตามผู้ให้บริการหลัก ๆ ดังนี้คือ 1. Internet Explorer browser (IE) 2. Mozilla Firefox และ 3. รับชมได้เต็มประสิทธิภาพคือ Google Chrome

Q : รับชมแล้วภาพเกิดอาการสะดุด กระตุก ?
A : ปกติแล้วการรับชมระบบถ่ายทอดสด จะต้องใช้ช่องสัญญาณของระบบเครือข่ายที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 Mbps จึงจะได้ภาพที่คมชัดและราบรื่น หากท่านรับชมผ่านระบบ 3G, 4G ที่มีการจำกัดช่องสัญญาณจะได้สัญญาณของภาพและเสียงที่เกิดอาการกระตุกดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาในการรับชมโดยการ “กดหยุดชั่วคราว” เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์บางส่วนมาเก็บไว้ที่เครื่อง ก่อนกด Play เพื่อรับชมต่อไป

Q : ต้องการไฟล์ วิดีโอเพื่อนำไปรับชมส่วนตัวที่หน่วยงาน ?
A : สามารถ download ด้วยตัวท่านเองผ่านโปรแกรมดาวน์โหลดต่าง ๆ ที่สามารถทำการดาวน์โหลดได้จาก YouTube

Q : จะรับชมย้อนหลังได้เมื่อใด หลังถ่ายทอดสดเสร็จสิ้น  ?
A : สามารถรับชมย้อนหลังได้ทันทีหลังจากถ่ายทอดสดเสร็จสิ้นในวันนั้น ๆ