# เสวนาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมไม้..

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสวนาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมไม้..
สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
(Transforming the Wood-based Industry towards Carbon Neutrality)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
Breakout session 4
ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*