Category Archives: การสอนบรรยายรายวิชา

01002111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 14.00 น.

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 14.00 น.

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 14.00 น.

วันจันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (รอรับชมหลังการตัดต่อไฟล์นะครับ)
——————————

29 ม.ค. – 2 ก.พ. หยุดเรียน (งานเกษตรแฟร์ 2561)

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 12.30 – 14.00 น.

วันศุุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12.30 – 14.00 น.

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 12.30-14.00 น.