# สัมมนาพิเศษ เรื่อง การวิจัยและเทคโนโลยีแนวหน้าด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

สาขาประมง
สัมมนาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและเทคโนโลยีแนวหน้าด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
(Frontier Research and Technology in Fisheries and Aquaculture toward
Carbon Neutrality)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
Breakout session 6
ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*