Tag Archives: น้ำยาถูพื้น

การสาธิตวิชาชีพบนเวทีวิชาการ ปี2553

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553

เวลา 11.00-12.30 น.
น้ำยาล้างจาน / น้ำยาถูพื้น

เวลา 12.30-14.00 น.
น้ำนมข้าวโพด

เวลา 14.00-15.30 น.
มาม่อนเค้ก

เวลา 15.30-17.00 น.
แต่งแต้มสีน้ำ