พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2561
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

*********
เวลาออกอากาศในช่วงนี้ขอผ่านการตัดต่อ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนนะครับ
*********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*