ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2551 เรื่องการจัดสวัสดิการภายใน

27 กุมภาพันธ์ 2552    9.00-12.00 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2551 เรื่องการจัดสวัสดิการภายใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*