ชี้แจงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2562 จำนวน 44 ตัวบ่งชี้

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 44 ตัวบ่งชี้
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*