อบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้เครื่องมือ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม Online

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้เครื่องมือ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม Online
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องอบรม 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบการบรรยาย

4 thoughts on “อบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้เครื่องมือ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม Online

  1. admin Post author

    ตอบคำถามให้ในช่วงท้าย ๆ ของ VDO แล้วนะครับ

  2. Weeamol

    อยากจะสอบถามวิธีการทำ Time quiz ใน google classroom ค่ะ

  3. สโรชา แดงศิริ

    อยากขอเอกสารประกอบการสอนค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*