ประกาศ ก.พ.อ.63 เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ มีผลกระทบอย่างไรกับอาจารย์ มก.

การเสวนา “ประกาศ ก.พ.อ.63 เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่
มีผลกระทบอย่างไรกับอาจารย์ มก.”
วันพุธที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

2 thoughts on “ประกาศ ก.พ.อ.63 เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ มีผลกระทบอย่างไรกับอาจารย์ มก.

  1. พัชนี

    กรณีเกณฑ์ใหม่ ขอ รศ ผลงานเก่าใช้ได้ แต่ไม่เกิน 5 ปี จึงขอสอบถามเพิ่มเติม กรณี ขอ ผศ มีกำหนด ของอายุงานที่จะนำมาใช้ขอ ผศ. หรือ ไม่ สามารถใช้งานเก่าที่ไม่เคยใช้ขออะไรเลย แต่ อายุมากกว่า 5 ปี ได้หรือไม่ คะ ขอบคุณค่ะ

  2. พัชนี

    ขอเอกสารประกอบ หากมีด้วย นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*