การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Deep Learning

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Deep Learning ถ่ายทอดสดผ่านระบบ KU Webex
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30-15.30 น.

ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*