Tag Archives: ปลา

สร้างบ้านให้ปลา ชาวประชาได้อะไร

ประชุมวิชาการครั้งที่ 49
สาขาประมงอภิปรายพิเศษ เรื่อง “สร้างบ้านให้ปลา ชาวประชาได้อะไร”
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

การสาธิตวิชาชีพบนเวทีวิชาการ ปี2553

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553

เวลา 11.00-12.30 น.
เพิ่มผลผลิตพืชด้วยมูลสัตว์

เวลา 12.30-14.00 น.
สังขยาใบเตย

เวลา 14.00-15.30 น.
ซาลาเปาไส้ปลา

เวลา 15.30-17.00 น.
น้ำยาเห็ด

ธรรมชาติบำบัด
การบำบัดโดยวิถีธรรมชาติ มีวิธีการขั้นตอนอย่างไร ต่างกับการใช้สมุนไพรหรือไม่ รับชมได้
จากวิดีโอนี้